منوی دسته بندی

تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم ابتدایی

تحلیل محتوای کتب درسی فارسی، ریاضی و علوم پایه سوم ابتدایی

توضیحات

در این دوره محتوای کتب درسی پایه سوم ابتدایی شامل دروس فارسی، ریاضی و علوم به طور کامل تحلیل و بررسی می‌شود.