منوی دسته بندی

تحلیل محتوای کتب درسی پایه دوم ابتدایی

تحلیل کتب درسی فارسی، ریاضی و علوم پایه دوم ابتدایی

توضیحات

در این دوره محتوای کتب درسی پایه دوم ابتدایی شامل دروس فارسی، ریاضی و علوم به طور کامل تحلیل و بررسی می‌شود.