منوی دسته بندی

درباره‌ی ما

درباره‌ی آکادمی رهیار بیشتر بدانید


آکادمی رهیار یک مرجع خصوصی رسمی و معتبر آموزش نیروی انسانیِ حوزه‌ی آموزش و پرورش در ایران است.

هدف مجموعه رهیار از بدو تأسیس این بوده است تا ضمن سازماندهی و استقرار سیستم‌ها و روش‌های نوین از جمله طراحی و استقرار نظام برنامه‌ریزی استراتژیک، نظام مدیریت فرایندهای سازمانی مبتنی بر استانداردهای مدیریت کیفیت و طراحی و استقرار فرایندها و فعالیت‌های آموزشی بر اساس الزامات مدل مدرسه‌ی کیفی، دانش و تجارب خود را در قالب یک الگوی موفق از آموزش و پرورش نوین، علمی و فناورانه به سایر نهادهای حوزه‌ی آموزش انتقال دهند.

بدین منظور و با توجه به ضرورت آموزش معلمان مأموریت آکادمی رهیار ایجاد فرصت یادگیری و آموزش برای معلمان و متصدیان حوزه‌ی آموزش و پرورش در ایران با رویکردهای نوین، علمی، فناورانه و کاربردی است. این مأموریت با هدف ارتقای مهارت‌ها و دانشِ مورد نیاز برای تدریس کیفی کتاب‌های درسی و اداره‌ی مؤثر کلاس درس و مدرسه انجام می‌شود.

آکادمی رهیار این مأموریت را با اجرای فعالیت‌های زیر پیگیری می‌کند:

  • برگزاری دوره‌های آموزشی حضوری و غیرحضوری در حوزه‌ی آموزش ابتدایی و متوسطه
  • برگزاری سمینارهای تخصصی حوزه‌ی آموزش و پرورش
  • برگزاری کارگاه‌های تخصصی حوزه‌ی آموزش و پرورش
  • ارائه خدمات مشاوره به مؤسسات و مراکز آموزشی
  • پژوهش در حوزه‌ی آموزش و پرورش